تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ها

بیمارستان ها روزانه حجم زیادی از آب را برای مقاصد مختلف مصرف می کنند و همچنین حجم زیادی از فاضلاب هایی را که نیاز به تصفیه دارند تولید می کنند.

منابع فاضلاب بیمارستان واحدهای زیادی در بیمارستان ها وجود دارند که فاضلاب تولید می كنند در زیر ذکر شده است:

  • بخش های بیمارستانی و واحد اداری
  • آشپزخانه / ناهارخوری و لباسشویی
  • اتاق عمل و ICU
  • بخش رادیولوژی و دیالیز
  • آزمایشگاه ها

پساب بیمارستانی از چه مواردی تشکیل شده است؟ پساب بیمارستان ممکن است حاوی انواع زیادی از اجزای خطرناک از جمله ، پاتوژنهای میکروبیولوژیکی ، ایزوتوپهای رادیواکتیو ، ضدعفونی کننده ها ، داروها و متابولیت های آنها ، ترکیبات شیمیایی ، فلزات سنگین، دارویی و غیره، در غلظت های بالا و حاوی برخی از مواد جامد دفع شده توسط کارکنان و بیماران باشد.

انواع فاضلاب  بیمارستانی

  • آب سیاه: این فاضلاب بسیار آلوده از مواد مدفوع ، ادرار ، مواد غذایی ، مواد شیمیایی سمی و غیره تشکیل شده است.
  • Greywater: فاضلاب آلوده کم است و باقیمانده از حمام ، شستشو ، فرآیندهای آزمایشگاهی و مواردی از این دست است.
  • Stormwater: که از آب باران  پشت بام ها ، زمین ها و مناطق دیگر در بیمارستان ها تشکیل شده است.

چرا از روش ETP برای تصفیه فاضلاب بیمارستان ها استفاده می شود؟

تصفیه مناسب فاضلاب بیمارستانی بسیار ضروری است. چرا به این دلیل که اگر پساب حاصل از بیمارستان به درستی درمان نشود ، می توان محیط و سلامت انسان را تحت تأثیر منفی قرار داد. از این رو انتخاب فناوری تصفیه مناسب  برای بیمارستانها مورد نیاز است.

هدف اصلی از ETP هدف اصلی تصفیه خانه های فاضلاب (ETP) از بین بردن بیشتر مواد جامد معلق و مواد آلی است که ممکن است قبل از تخلیه فاضلاب به محیط و یا مجدداً برای اهداف مختلف بیمارستان مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که فاضلاب تصفیه نشده با آب های زیرزمینی مخلوط می شود، می تواند باعث بیماری های مختلف خطرناکی شود.

تصفیه فاضلاب بیمارستان: بیمارستانها حجم زیادی از آب را برای مقاصد مختلف مصرف و حجم زیادی از فاضلاب را که نیاز به تصفیه دارند تولید میکنند.

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه ها غیر فعالند