انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید.

انواع مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید. ... ادامه مطلب
آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.فرمول شیمیایی این پودر NaAlo2 است.

آلومینات سدیم

آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.فرمول شیمیایی این پودر NaAlo2 است. ... ادامه مطلب