املاح محلول در آب : برخی از املاح به طور طبیعی در آب وجود دارند و برخی دیگر از املاح در خلال فرایند تصفیه وارد آب می شوند.

املاح محلول در آب

املاح محلول در آب : برخی از املاح به طور طبیعی در آب وجود دارند و برخی دیگر از املاح در خلال فرایند تصفیه وارد آب می شوند. ... ادامه مطلب