تصفیه فاضلاب مجموعه فرآیند ها و روش هایی است که در آن پساب هایی که در جریان مصارف خانگی، صنعتی و … تولید می شوند را تصفیه و گندزدایی می کند و قابلیت استفاده مجدد برای مصارف کشاورزی و آبیاری و با اعمال فرایند های پیچیده تر برای استفاده بهداشتی، فراهم می کند.

هدف چیست؟
با توجه به کمبود آبی که در کشور داریم و رشد روز افزون جمعیت، تصفیه فاضلاب یک گام موثر در جهت حفظ منابع آبی کشور و کاهش مصرف آب می باشد. اما اصلی ترین اهدافی که تصفیه فاضلاب دنبال می کند شامل موارد زیر می باشد:
برای اطلاعات بیشتر از هر کدام از روش های تصفیه آب و یا فاضلاب میتوانید از طریق شماره های زیر با ما در تماس باشید :
09119191911
09120215659

تصفیه فاضلاب