انوع دوزینگ پمپ : چهار نوع دوزینگ پمپ برای فشار، مواد شیمیایی و کاربردهای مختلف با مکانیسم پمپاژ متفاوت طراحی شده است.

انواع دوزینگ پمپ

انواع دوزینگ پمپ : چهار نوع دوزینگ پمپ برای فشار، مواد شیمیایی و کاربردهای مختلف با مکانیسم پمپاژ متفاوت طراحی شده است. ... ادامه مطلب
دوزینگ پمپ چیست؟ یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد و به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی یا مواد دیگر را به جریان آب، گاز یا بخار تزریق کند.

دوزینگ پمپ چیست؟

دوزینـگ پمپ چیست؟یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد و به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی یا مواد دیگر را به جریان آب، گاز یا بخار تزریق کند. ... ادامه مطلب
دوزینگ پمپ ها که با نام میترینگ پمپ هم شناخته می شوند بعنوان نوعی از پمپ های دارای توان جابجایی مثبت محسوب می گردند

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ ها که با نام میترینگ پمپ هم شناخته می شوند بعنوان نوعی از پمپ های دارای توان جابجایی مثبت محسوب می گردند ... ادامه مطلب