راکتورهای SBR بطور کلی از دو حوضچه تشکیل شده اند، یکی از حوضچه ها برای ته نشینی فاضلاب و حوضچه دوم برای هوادهی است. راکتورهای SBR طی پنج دوره فاضلاب را تصفیه می کنند. راکتورهای SBR به عنوان یک تصفیه بیولوژیکی شناخته می شود. از این راکتورها برای حذف مواد آلی و کربن می شود. 

تصفیه فاضلاب به روش SBR

شکل 1: پروسه SBR

هر مخزن در سیستم SBR در یک دوره زمانی پر شده و بعنوان یک راکتور عمل می کند. چرخه برای هر مخزن در SBR معمولی به پنج دوره تقسیم می شود: Fill ، React، Settle، Draw و Idle همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است. چندین دوره Fill و React وجود دارد که بسته به روش هوادهی و روش اختلاط متفاوت است. هدر رفتن لجن ممکن است در نزدیکی انتهای React یا در طول Settle ، Draw یا Idle انجام شود. طراحی مرکزی SBR استفاده از یک مخزن واحد برای جنبه های مختلف تصفیه فاضلاب است.

فن آوری SBR از مزیت انعطاف پذیری بالاتری نسبت به فرآیندهای لجن فعال معمولی از نظر تطابق زمان واکنش با غلظت و درجه تصفیه مورد نیاز برای فاضلاب برخوردار است.

برای وجود جریان مداوم فاضلاب، راکتورهای SBR بطور کلی شامل یک مخزن ته نشینی و یک یا دو مخزن هوادهی است. مانند سیستم تصفیه به روش لجن فعال، آشغالگیری به عنوان تصفیه اولیه صورت می پذیرد. راکتورها SBR معمولا مخازن ساده دایره ای، مربعی و مستطیلی هستند و ممکن است از بتن یا استیل ساخته شوند. 

حجم بین سطح زیرین طراحی و سطح آب بالا بیانگر حجم تصفیه شده است. این حجم ها به طور معمول تا سی درصد از حجم بالای سطح تعیین شده آب و عمق مخزن، به طور کلی در حدود 5 تا 7 متر اندازه می گیرند. حجم مایع در سطح زیرین به اندازه کافی برای تأمین توده لجن فعال برای تکمیل فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی کافی است. لجن فعال به طور معمول توسط پمپ یا شیرهای فعال از لجن خنثی خارج می شود. چرخه. غلظت های معمولی WAS معمولاً در محدوده 8000 – 15،000 میلی گرم در لیتر است و تولید لجن (عملکرد) مشابه فرآیندهای لجن فعال معمولی است که تحت همان نرخ بارگذاری فرآیند مشابه عمل می کنند (و سن لجن). لجن فعال شده را می توان با فرآیندهای هوازی یا بی هوازی درمان کرد یا قبل از دفع ضخیم و آبگیری کرد. بیشتر فرآیندهای SBR از بلوئرهای هوا برای تأمین هوای هوادهی برای تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب استفاده می کنند. بسیاری از تأسیسات SBR در آمریکای شمالی با هوادهی  حباب درشت کار می کنند ، اگرچه سیستم های هوادهی در تأسیسات صنعتی در حال کار هستند.