پساب دامداری با توجه به میزان آلایندگی های موجود را می توان به دو بخش تقسیم کرد.

 • پساب سنگین حاوی کود
 • پساب نیمه سنگین بدون کود
در تصفیه فاضلاب دامداری پساب را با توجه به میزان آلایندگی ها به دو بخش تقسیم می کنیم : پساب سنگین حاوی کود، پساب نیمه سنگین بدون کود.

پساب سنگین حاوی کود:

این پساب با توجه به وجود ماسه و کود حیوانی از باقیمانده ادرار و مدفوع دام و شست و شوی سالن تشکیل می گردد.
در اولین گام از فرایند تصفیه این نوع فاضلاب که به فاضلاب دامداری یا پساب دامداری معروف است،
می بایست از سپراتور های مخصوص استفاده کرد. پساب پس از عبور از سپراتور و انجام فرایند حذف کود
و مواد جامد وارد حوضچه های تثبیت جهت جدا سازی مواد جامد قابل ته نشینی می گردد. این حوضچه ها بصورت پلکانی تعبیه شده،
در هر حوضچه مواد جامد ته نشین گشته و پستب حاصله فاقد مواد چامد خواهد بود.

با توجه به مشکلات عدیده در تصفیه این نوع پساب و باتوجه به این نکته که این پساب در واقع یک نوع کود ارگانیک برای استفاده در مزارع کشاورزی محسوب می گردد، سازمان محیط زیست الزامات تصفیه این واحد را حذف نموده است.
این اقدام سازمان در حالی انجام پذیرفته است که مشکلات تصفیه این نوع فاضلاب بسیار هزینه بر و بوده و در واقع تصفیه این نوع فاضلاب مشکلات محیط زیستی را دو چندان می ساخت.
ازاین رو این تصمیم سازمان محیط زیست توانست موانع موجود در تصفیه فاضلاب دامداری را کاهش داده و علاوه بر آن زمین های کشاورزی را از تزریق کودهای شیمیایی بی نیاز گرداند.

این تصمیم سازمان ازین رو حائز اهمیت است که هم چالش ها و هزینه های مرتبط با این پساب را حذف نموده، و هم هزینه های کود دهی و مشکلات پیرامون آن را برای زمین های زراعی حل کرده است.

با توجه به شرایط موجود اکنون فاضلاب عمده ی دامداری می تواند در مخازن یا زمین های مربوطه تا زمان استفاده ذخیره سازی گردد .

پساب نیمه سنگین بدون کود:

این نوع فاضلاب تشکیل شده است از فاضلاب CIP شیر دوشی،فاضلاب حاصل از ماک خانه، فاضلاب گوساله دانی، فاضلاب زایشگاه و فاضلاب بیمارستانی و سر ریز آبشخور های سالن های بهاروند در دامداری.

تصفیه فاضلاب شیر دوشی:

پساب شیر دوشی یا فاضلاب شیر دوشی از پساب حاصل از شست و شوی مخازن و پساب شست و شوی پیش از شیر دوشی تشکیل شده است.

در برخی از دامداری ها این پساب با فضولات دام در هنگام شیر دوشی ترکیب می شود که دامداران محترم می بایست این پساب را به سوی  پساب سپراتور ارسال کنند و از ترکیب آن با پساب واحد شیر دوشی خود داری نمایند.

تصفیه پساب واحد شیر دوشی یا تصفیه فاضلاب شیر دوشی با عبور از مسیر هایی که معمولا حاوی کود و فضولات دام می باشد نیز می تواند مشکل ساز گردد. ازین رو پاکسازی مسیر های عبور پساب یا فاضلاب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

چه اینکه ماهیت این پساب حتی با عبور از فضولات دامی نیز می تواند شاهد تغییرات عمده و مشکلات مربوط به تصفیه بیولوژیکی این فاضلاب گردد.

البته این بدان معنی نیست که هرگز و تحت هیچ شرایطی هیچگونه از فضولات نمی بایست با پساب واحد شیر دوشی ترکیب گردد. اما بهتر است تا جاییکه امکان دارد از ترکیب این پساب با فضولات دامی خود داری گردد و یا میزان این ترکیب از حد 20 الی 25 درصد فراتر نرود.

در اینجا منظور از جداسازی فاضلاب از فضولات ، جداسازی در حد معمول و ممکن است. چه اینکه این جدا سازی در گوساله دانی مقدور نبوده و امکان تفکیک نیز معمولا وجود ندارد.

 

فاضلاب ماک خانه:

پساب حاصل از این واحد نیز تابع موارد بالا بوده و در مسیر انتقال میبایست اصول ذکر شده در بالا رعایت گردد. علاوه بر این لزوم رعایت بهداشت در این واحد حجم بالایی از مصرف آب را شامل می شود. استفاده از آب در این واحد جهت شست و شوی ظروف غذا خوری و بهداشت پیرامون گوساله ها می باشد. گوساله ها بین 7 تا 10 روز را در این بخش بسر می برند.

فاضلاب گوساله دانی:

در تصفیه این بخش از فاضلاب دامداری پساب حاوی فضولات نیز می باشد.
اگر امکانات جدا سازی پساب در طراحی اولیه انجام گردد این واحد نیز می تواند پساب نیمه سنگینی داشته باشد.
اما با توجه به بازدید های انجام شده در دامداری های موجود در کشور، جدا سازی پساب در این واحد انجام نپذیرفته است.
با اینحال در فرایند تصفیه فاضلاب دامداری، ترکیب فضولات با پساب در این بخش مشکل خاصی نخواهد داشت
و در فرایند تصفیه بیولوژیکی خللی ایجاد نخواهد کرد.

 

زایشگاه و بیمارستان دامداری:

توجه بـه اين نکته كه جهت كـاهش ميزان پسماند و فاضلاب توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي دامداري بايـد در نظر گرفته شود،
لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي احداث زايشگاه هـا و بيمارسـتانهاي جايگـاه هـاي نيمه باز دامداري براي كاهش پسماندهاي اين اماكن می تواند مفید باسد.

رعایت این دستور العمل علاوه بر کمک به سلامت دامداری می تواند در مدیریت فاضلاب حاصله در این واحد نیز نقش مهمی داشته باشد.

 • زايشگاه بايد دارای محیطی تميز ، آرام ،راحت و داراي تهويه مناسب و نور كافي باشد.
 • بستر مناسب در زايشگاه ،كلش تميز و خشك مي باشد .
 • دماي زايشگاه كمينه 15 و بيشينه 30 درجه سلسيوس بالاي صفر باشد.
 • از كوران هوا به داخل زايشگاه به خصوص در زمستان بايد جلوگيري شود.
 • در زايشگاه وسايل وابزار مامائي مثل ساولن ، طناب ، دستكش، جك گوساله كش و دماسنج می بایست موجود باشد.
 • شير آب سرد و آب گرم با فشار كافي درمحل زايشگاه بايد منظور گردد.
 • حوضچه هاي ضد عفوني در جلوي درب زابشگاه جهت ضد عفوني چكمه ها بايد احداث يا نصب شود
 • يك دستگاه قرقره(جرثقيل كوچك)درسقف زايشگاه نصب گردد.
 • پس از زايمان وخروج دام از زايشگاه ، محل زايش باید با آب و مواد پاك كننده و ضد عفوني كننده شستشو داده وسپس شعله افكني گردد.
در تصفیه فاضلاب دامداری پساب را با توجه به میزان آلایندگی ها به دو بخش تقسیم می کنیم : پساب سنگین حاوی کود، پساب نیمه سنگین بدون کود.

مشخصات فني و بهداشتي:

 بيمارستان يك گاوداري شيري بايد داراي مشخصات زيرباشد:

 • نرده هاي مخصوص مقيد كننده بايد در بيمارستان منظور گردد تا عمليات درمان و معاينه بر روي دامهاي آلوده و بيمار صورت گيرد
 • جايگاه بيمارستان بايددرمحلي جدا ازقسمتهاي يك گاوداري احداث شود
 • بيمارستان بايد مجهز به وسائل معاينه و تجهيزات درمان باشد
 • در بيمارستان اتاقي بعنوان اتاق پزشک در نظر گرفته شود که در آن وسائل و تجهيزات مورد نياز دامپزشكي منظور گردد.
 • بهتر است در كنار بيمارستان محلي بعنوان جايگاه قرنطينه دامهاي تازه وارد براي كنترل آنها جهت چک کردن داشتن آلودگي و بيماريهاي مسري در نظر گرفته شود تا زير نظر دامپزشكي كنترلهاي بهداشتي لازم صورت پذیرد.
  فاضلاب این بخش می بایست پس از انجام عملیات گند زدایی از طریق تزریق کلر از این واحد خارج گردد.
  بدلایل بهداشتی و جهت عدم انتشار بیماری از این واحد، عملیات گند زدایی باید پیش از جاری شدن فاضلاب این واحد در مسیر های انتقال پساب انجام گردد.

سر ریز آبشخور های سالن بهاروند:

سر ریز آب حاصل از آبشخور های سالنهای بهاروند از سبک ترین نوع فاضلاب در دامداریها محسوب می گردد.
این پساب می تواند با توجه به سطح آلودگی پایین نقطه مقابل و مهار کننده پساب حاصل از گوساله دانی باشد .
پساب این واحد در نهایت با ترکیب با فاضلاب گوساله دانی که فاضلاب سنگین محسوب می گردد،
تبدیل به فاضلاب نیمه سنگین شده و جهت رفع آلایندگی ها از طریق سیستم های تصفیه بیولوژیکی تصفیه و پاکسازی می گردد.

شرکت صدرآب با توجه به دانش فنی موجود در این مجموعه و با تکیه بر بهره گیری از مقالات روز دنیا و تکنولوژی های مدرن در تصفیه فاضلاب دامداری،
با استفاده از روشهای نوین تصفیه فاضلاب، عملیات طراحی و ساخت و راه اندازی تصفیه خانه های دامداری های کشور را انجام داده است.

صدراب با طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی در دامداری های کشور، توانسته است در حل مشکلات مربوط به فاضلاب و پساب واحد های دامداری و دامپروری نقش چشمگیری داشته باشد.

سیستمهای تصفیه فاضلاب شرکت صدرآب شامل طراحی ساخت و راه اندازی سازه های بتنی و همچنین ساخت پکیج های کامپوزیتی تصفیه فاضلاب در احجام 20 الی 800 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

در طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب شرکت صدرآب،  استفاده از تجهیزات مدرن و بکار گیری روشهای نوین تصفیه فاضلاب مد نظر قرار داده شده است.

صدرآب توانسته است با عقد قرارداد با بزگترین دامداری های کشور نقش مهمی در صنعت تصفیه فاضلاب در واحد های بزرگ دامداری ایفا کند.

 

 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند