کربن سیاه

Carbon black

کربن سیاه توسط تجزیه حرارتی، من جمله انفجار، یا احتراق ناقص ترکیبات کربـن هیدروژن است.
کـربن سیاه از ذرات ریز تشکیل شده است که عمدتا از کربـن تشکیل شده است.
ویژگی های مختلف سیاه و سفید کـربن در تولید توسط بخار احتراق نفت یا گاز کنترل می شود.
انواع کرب
ـن بلک با توجه به فرآیند تولید به سه دسته تقسیم میشود که عبارتند از:  furnace black، channel black ، thermal black

کربن سیاه توسط تجزیه حرارتی، من جمله انفجار،یا احتراق ناقص ترکیبات کـربن هیدروژن است و از ذرات ریز تشکیل شده که عمدتا از کربن تشکیل شده است.

کاربرد کـربن سیاه

مقدار زیادی از کربـن سیاه به طور عمده در لاستیک ها به عنوان تقویت لاستیک عالی استفاده می شود.
کربن سیاه نیز یک عامل رنگ آمیزی عالی به عنوان رنگدانه سیاه است
و به همین دلیل برای چاپ رنگ، رنگ آمیزی، رنگ و تونر به طور گسترده ای استفاده می شود.
علاوه بر این، کربن سیاه در برنامه های مختلف دیگری به عنوان یک عامل هدایت الکتریکی،
از جمله فیلم های ضد انفجاری، الیاف و فلاپی دیسک استفاده می شود.

کربن سیاه توسط تجزیه حرارتی، من جمله انفجار،یا احتراق ناقص ترکیبات کـربن هیدروژن است و از ذرات ریز تشکیل شده که عمدتا از کربن تشکیل شده است.

در صورت نیاز به خرید کربن سیاه با کارشناسان ما در شرکت صدرآب با شماره  44231902-011  و یا با شماره همراه 09190858001 تماس حاصل فرمائید.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند