پکینگ مدیا ثابت و شناور تصفیه خانه فاضلاب

پکینگ مدیا ثابت و شناور تصفیه خانه فاضلاب

یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و بالا بردن راندمان تصفیه خانه های فاضلاب، پکینگ مدیـاها هستند که باعث افزاینش میزان زیست توده Biomass تولید شده در سیستم می گردند.

پکینگ مدیـاها به دو گروه پکینــگ مدیـا ثابت و شناور تقسیم میگردند، نوع شناور به علت عدم نیاز به فریم بندی، کفسازی و نصب، نسبت به نوع ثابت مقرون به صرفه تر میباشد. 

پکینگ مدیا یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و بالا بردن راندمان تصفیه خانه های فاضلاب، پکینگ مدیاها هستند.

ویژگی های استفاده از پکینگ مدیـا در تصفیه خانه:

  • افزایش راندمان تصفیه
  • طراحی و اجرای ساده
  • تحمل شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی
  • کاهش حجم لجن تولیدی
  • هزینه عملیاتی کم
پکینگ مدیا یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و بالا بردن راندمان تصفیه خانه های فاضلاب، پکینگ مدیاها هستند.

انواع پکینگ مدیا

  1. مدیای ثابت
  2. مدیای معلق

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند