این ماده بصورت بلور سفید رنگی با فرمول شیمیایی 3(Al2 (So4، که بسیار پر مصرف است . 

این ماده شیمیایی در گرید های مختلف برای صنایع مختلف تولید و به فروش می رسد. این ماده بسیار اسیدی بوده و در آب حلال است.

سولفات آلومینیوم در صنعت تصفیه خانه ها برای انعقاد و چسبیدن مورد استفاده است.از این ماده در تصفیه آب نیز نباید زیاد استفاده کرد چرا که باعث آلودگی میشود.

این ماده از ترکیبات فلزاتی مانند آلومینیوم و آهن می توان برای حذف مواد کلوئیدی استفاده کرد. یکی از مواد سولفات آلومینیوم است که گاهی اوقات با آن زاج یا آلوم نیز گفته می شود. با اضافه کردن آلوم به آب، واکنش زیر اتفاق می افتد:

سولفات آلومینیوم -Sulfate Aluminium

 سولفات آلومینیوم -Sulfate Aluminium

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند