شرکت صدرآب مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب در شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مانند کاله، تن ماهی شنگر، تن ماهی سبز چین، شرکت لبنی داله شمال، صنایع غذایی میرود کنار، شرکت پارس کیلکا، باغداران مرکبات رامسر و در زمینه فاضلاب بهداشتی، پروژه های واحد های مسکن مهر در شمال کشور، اداره زندانهای شهرستان آمل، بهشهر، قائمشهر، ساری ، بیمارستان مهر بهشهر، بیمارستان شهدای بهشهر و در زمینه تصفیه فاضلاب دامداریها، از جمله شرکت های شیر و گوشت مهدشت، شیر و گوشت دشت رادین، آوین دشت، دامداری صالحی، صفاری، حصارک و صنایع کشتارگاهی از جمله، کشتارگاه میانکاله آراست، تایماز طیور، صنایع تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی، شرکت بازیافت مفید طبرستان، اکریل تاب، تکمیل تاپ، گل آذین، و بسیاری از صنایع مختلف توسط شرکت صدرآب انجام شده است.

به منظور مشاهده لیست کامل پروژه های انجام شده و در دست اقدام، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

 

ردیف

عنوان کارفرما

شرح پروژه

مشخصات

آدرس

1

شرکت جوجه کشی گهرباران

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

(خروج از لیست صنایع آلاینده)

ظرفیت: 25 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 600 میلی گرم بر لیتر

BOD: 300 میلی گرم بر لیتر

ساری

2

شرکت  جوجه کشی هما

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی بزرگترین جوجه کشی استان مازندران

(خروج از لیست صنایع آلاینده)

ظرفیت: 35 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 600 میلی گرم بر لیتر

BOD: 300 میلی گرم بر لیتر

ساری

3

شرکت جوجه کشی دریا

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

ظرفیت: 25 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 600 میلی گرم بر لیتر

BOD: 300 میلی گرم بر لیتر

ساری

4

شرکت جوجه کشی تقوی

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

ظرفیت: 15 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 800 میلی گرم بر لیتر

BOD: 500 میلی گرم بر لیتر

ساری

5

شرکت جوجه کشی مرغک سهیل

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر

جویبار

6

شرکت جوجه کشی نیلکو

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال

ظرفیت: 20 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر

جویبار

7

شرکت جوجه کشی پرینه نور

مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 20 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 700 میلی گرم بر لیتر

محمود آباد

8

شرکت جوجه کشی سیمرغ جویبار

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال

ظرفیت: 20 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر

جویبار

9

رستوران لاله زار

قرار داد طراحی سیستم چربی گیر و سپتیک تانک

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر

آمل

10

مجتمع شیر و گوشت دشت رادین

قرارداد طراحی سیستم تصفیه خانه واحد دامداری 5000 راسی

ظرفیت: 600 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: >40000 میلی گرم بر لیتر

BOD5> 20000 میلی گرم بر لیتر

تاکستان استان البرز

11

کشتارگاه مرغ طلایی

مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ طلایی با سیستم بی هوازی UAFBR   (خروج از لیست صنایع آلاینده)

ظرفیت: 150 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 6000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 3500 میلی گرم بر لیتر

 

کمربندی نوشهر

12

کشتارگاه طیور میانکاله

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O

ظرفیت: 50 متر مکعب در روز

مشخصات آب ورودی:

TDS> 2500 میلی گرم بر لیتر

مشخصات خروجی:

mg/lit TDS<80

جویبار

مشاوره و آموزش راهبری و مهندسی مجدد تصفیه خانه کشتارگاه مرغ و اصلاح  واحد بی هوازی UASB

ظرفیت: 400 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 5800 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 3800 میلی گرم بر لیتر

13

کشتارگاه آراست

مشاوره و برگزاری دوره های آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه مرغ

ظرفیت: 300 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 5000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 3000 میلی گرم بر لیتر

آمل

14

کشتارگاه طیور تایماز

طراحی سیستم تصفیه خانه به روش شیمیایی و بیولوژیکی

ظرفیت: 600 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 4000 میلی گرم بر لیتر

BOD5:2500 میلی گرم بر لیتر

واقع در کیلومتر 10 جاده بندر ترکمن به آق قلا

15

مجتمع مازند چیندک

مشاوره و آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه و مزرعه پرورش بلدرچین

ظرفیت: 50 متر مکعب در روز

بهنمیر

16

شرکت کاله گوشتی مازندران

ارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازی

ظرفیت: 200 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 4000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 2500 میلی گرم بر لیتر

آمل

17

شرکت لبنی داله شمال

قرارداد مشاوره و مهندسی مجدد

ظرفیت: 20 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 5000 میلی گرم بر لیتر

BOD5:3000 میلی گرم بر لیتر

بهشهر جاده کمربندی نرسیده به پلیس راه

18

شرکت تولید کنسرو ماهی سبزچین شمال

مشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 60 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 11000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 5000 میلی گرم بر لیتر

سوادکوه

19

شرکت تولید تن ماهی شنگر

انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 10 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 12000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

20

شرکت تولید محصولات غذایی میرود کنار

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به

 روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 15 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 11000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر

 بابلسر شهرک صنعتی میرودکنار

21

شرکت پارس کیلکا

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به

 روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 5 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 4000 میلی گرم بر لیتر

BOD5:2500 میلی گرم بر لیتر

بابلسر شهرک صنعتی میرود کنار

22

شرکت تولید کنسانتره باغداران مرکبات رامسر

انجام فاز مطالعاتی سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 110 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 23000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 11000 میلی گرم بر لیتر

رامسر

23

شرکت بازیافت مفید طبرستان

مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه، ارتقای سیستم هوادهی ، نصب و اجرای تجهیزات

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 3000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 2000 میلی گرم بر لیتر

قائم شهر

24

شرکت اکریلتاب

مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه

(خروج از لیست صنایع آلاینده)

ظرفیت: 300 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

پساب حاوی مواد رنگی شیمیایی

 

بهشهر

25

شرکت دخانیات سورک

مهندسی مجدد و مشاوره در راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

ظرفیت: 40 متر مکعب در روز

سورک

26

شرکت جوجه کشی فردوس

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش لجن

فعال

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 1000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر

جویبار

27

شرکت  افق طلایی آراد

انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 10 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 12000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

28

بیمارستان شهداء بهشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 40 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

29

مجتمع شیر و گوشت آوین دشت

مهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانه

ظرفیت: 500 متر مکعب پساب دامداری در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD>20000 میلی گرم بر لیتر

BOD5>12000میلی گرم بر لیتر

قزوین

30

مجتمع شیردوشی دشت رادین

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی

ظرفیت: 100 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 2000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 1300 میلی گرم بر لیتر

البرز – ضیاء آباد

31

شرکت جوجه کشی تعاونی 50

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش لجن

فعال

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 2000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 1200 میلی گرم بر لیتر

جویبار

32

جوجه کشی نگین جوجه

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش لجن

فعال

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 2000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 1200 میلی گرم بر لیتر

جویبار

33

بیمارستان مهر بهشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 40 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

34

دامداری صالحی و صفاری

مهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانه

ظرفیت: 350 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD>20000 میلی گرم بر لیتر

BOD5>12000میلی گرم بر لیتر

ورامین

35

دامداری حصارک

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال

ظرفیت: 350 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD>20000 میلی گرم بر لیتر

BOD5>12000میلی گرم بر لیتر

چالتاسیون

36

بیمارستان امام خمینی بهشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 40 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

37

قالیشویی مهر بهشهر

طراحی و ساخت تصفیه خانه

ظرفیت: 25 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

TSS: 600 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

38

دامداری زرین هیو

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال

ظرفیت: 150 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD>20000 میلی گرم بر لیتر

BOD5>12000میلی گرم بر لیتر

آبیک

39

جوجه کشی مامک

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش لجن

فعال

ظرفیت: 25 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 2000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 1100 میلی گرم بر لیتر

آمل

40

جوجه کشی زربال (وابسته به بنیاد شهید)

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش لجن

فعال

ظرفیت: 110 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 2000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 1100 میلی گرم بر لیتر

آمل

41

شرکت گل آذین

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی

ظرفیت: 10 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 12000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

42

اداره زندان های شهرستان قائمشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 150 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

قائمشهر

43

سپید قوی مازند

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

ظرفیت: 8 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD: 150 میلی گرم بر لیتر

ساری

44

اداره زندان های شهرستان آمل

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 150 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

آمل

45

 

 

اداره زندان های شهرستان بهشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 60 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

بهشهر

46

مسکن مهر 64 واحدی شهرستان قائمشهر

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

ظرفیت: 35 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

قائمشهر

47

مسکن مهر 80 واحدی شهرستان قائمشهر

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته کامپوزیتی دفنی

ظرفیت: 45 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 300 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر

قائمشهر

48

فرآوری تخم مرغ

توکل برافتان

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

ظرفیت: 11 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 5000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 3000 میلی گرم بر لیتر

علی آباد- گلستان

49

دامداری صفاری و صالحی

طراحی، ساخت و راه اندازی

پکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFAS

ظرفیت: 70 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD>2500 میلی گرم بر لیتر

BOD5>1500میلی گرم بر لیتر

ورامین

50

کانون اصلاح و تربیت شهرستان ساری

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی

ظرفیت: 60 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 500 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 250 میلی گرم بر لیتر

ساری

51

اردوگاه معتادین شهرستان ساری

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

ظرفیت: 600 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 500 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 250 میلی گرم بر لیتر

ساری

52

بازارچه گل و گیاه شاهزید

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O

ظرفیت: 25 متر مکعب در روز

مشخصات آب ورودی:

TDS> 2500 میلی گرم بر لیتر

مشخصات خروجی:

mg/lit TDS<80

آمل

53

اکریلتاب

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O

ظرفیت: 30 متر مکعب در روز

مشخصات آب ورودی:

TDS> 3000 میلی گرم بر لیتر

مشخصات خروجی:

mg/lit TDS<100

 

بهشهر

54

مجتمع شیر و گوشت مهدشت

 (وابسته به بنیاد مستضعفان)

طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگترین دامداری استان مازندران و اولین دامداری کشور دارای خروجی تصفیه خانه استاندارد محیط زیست

ظرفیت: 500 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD: 13000 میلی گرم بر لیتر

BOD5: 6000 میلی گرم بر لیتر

استان مازندران

گهرباران ساری

 

55

کشتارگاه دربال وابسته به  شرکت زربال

عقد قرارداد تصفیه طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد ، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O

ظرفیت:500 متر مکعب در روز

مشخصات پساب ورودی:

COD:4000 میلی گرم بر لیتر

BOD:2500 میلی گرم بر لیتر

استان مازندران

شهرستان ساری

 

 
امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند