روش های حذف آمونیاک از فاضلاب :

6 نکته برای حذف آمونیاک از فاضلاب

در این مقاله ، ما یکی از اصلی ترین فرایندها را برای حذف آمونیاک از فاضلاب ، یعنی نیتریفیکاسیون ، مورد بحث قرار خواهیم داد. در صورتی که فاضلاب شما به ارتقاء نیاز داشته باشد ، این به شما کمک می کند گزینه های خود را محدود کنید.

نیتریفیکاسیون رایج ترین روش برای حذف بیولوژیکی آمونیاک در فاضلاب است. در این فرآیند، تصفیه آمونیاک از طریق باکتری هایی که در حال حاضر در آب وجود دارند ، انجام می شود. این باکتریها آمونیاک را تجزیه می کنند و سرانجام باعث آزاد شدن گاز نیتروژن در جو می شوند. نتیجه نهایی این است که آمونیاک پساب شما نیتریفیکاسیون می شود و در نتیجه سطح آمونیاک پایین تر در پساب شما کم می شود.

حذف آمونیاک از فاضلاب : در این مقاله ،یکی از اصلی ترین فرایندها برای حذف آمونیاک ، یعنی نیتریفیکاسیون ، مورد بحث قرار خواهیم داد.

  

لاگون حذف آمونیاک از طریق نیتریفیکاسیون

حذف آمونیاک از فاضلاب : در این مقاله ،یکی از اصلی ترین فرایندها برای حذف آمونیاک ، یعنی نیتریفیکاسیون ، مورد بحث قرار خواهیم داد.
  1. میزان استاندارد DO در لاگون هوادهی

در لاگون، میزان مصرف اکسیژن بسیار بالا است.  شما باید اطمینان حاصل کنید که حوضچه سیستم هوادهی شما بدرستی اندازه گیری شده است و به اندازه کافی کارآمد و برای تامین اکسیژن مورد نیاز برای از بین بردن آمونیاک از فاضلاب مناسب است.

  1. کاهش BOD

در ابتدا باید BOD کاهش یابد. معمولا قبل شروع نیتریفیکاسیون یا حذف آمونیاک میزان BOD  بین 20 – 30 mg/l مورد نیاز است.

  1. PH

لاگون های نیتریفیکاسیون به  میزان PH حساس هستند و در حذف آمونیاک مقدار PH به طور قبل توجهی به زیر 8/6 کاهش می یابد. مقدار PH در لاگون های نیتریفیکاسیون معمولا باید بین 5/7 و 0/8  قرار داشته باشد.

PH بیشتر فاضلاب های شهری به طور طبیعی در این محدوده قرار دارد، با این وجود فاضلاب های صنعتی ممکن است متفاوت باشد بنابراین حتما این سطح را باید کنترل کرد.

  1. دما

همانند دیگر روش های تصفیه فاضلاب، با کاهش دما فرآیند نیتریفیکاسیون کند می شود. میزان استاندارد دما برای حوضچه های نیتریفیکاسیون باید بین 82 تا 97 درجه فارنهایت قرار  داشته باشد.

  1. اختلاط

آمونیاک در نتیجه انباشت لجن در پایین حوضچه، آزاد می شود. بدون اختلاط کافی، بدون شک حجم لجن افزایش پیدا می کند. در حالت ایده آل، توصیه می شود که عمق لجن زیر 2 فوت باقی بماند. عدم اختلاط کافی منجر به تصفیه کلی ضعیف می شود.

  1. سموم و فلزات سنگین

باکتری های Nitrifying (کاهنده BOD) براحتی توسط فلزات سنگین از بین می روند. اطمینان حاصل کنید که پساب شما هیچ سمومی ندارد که بتواند باعث از بین رفتن باکتری های مفید شود.

حذف آمونیاک از فاضلاب از طریق نیتریفیکاسیون یک فرآیند آسان نیست و با توجه به نیازهای جدید پساب به آمونیاک، دیگر این مشکل به زودی برطرف می شود.

سیستم های نوین صدرآب اجازه می دهد تا شهرها و صنایع مختلف در انواع مناطق آب و هوایی محدودیت های حذف آمونیاک را برآورده می کند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند