حوضچه کلر زنی در تصفیه فاضلاب

حوضچه کلر زنی در تصفیه فاضلاب

قبل از دفع فاضلاب به محیط زیست باید آن را گندزدایی کرد تا باکتری های آن از بین بروند.
در سال هاست قبل از گاز کلر و یا مشتقات آن مانند پرکلرین و… برای ضدعفونی کردن آب و فاضلاب استفاده می شود.

توانایی کلر برای جذب و غیرفعال کردن باکتری ها بستگی به غلظت آن، زمان تماس و نیز PH دارد.
اگر غلظت باقی مانده در آب و فاضلاب تصفیه شده بین نیم تا یک میلی گرم در لیتر باشد میتوان مطمئن بود که آلودگی بیولوژیکی ناشی از آب نخواهیم داشت.

حوضچه کلر زنی :در سال هاست قبل از گاز کلر و یا مشتقات آن مانند پرکلرین و... برای ضدعفونی کردن آب و فاضلاب استفاده می شود.

 

نکات مهم در کلرزنی

 • نیتروژن تری کلراید علت اصلی ایجاد سوزش و تحریک چشم در آب های کلرزده استخرهای شناست.
 • در اثر تزریق گاز کلر به آب، اسید تولید می شود بنابراین اگر قلیاییت آب کم باشد
  ممکن است با تزریق گاز کلر، PH آب به طور محسوسی کاهش یابد
  که می تواند خطرناک باشد و نیاز به افزایش قلیا برای داشتن PH در محدوده مجاز شود.
 • توجه داشته باید گاز کلر خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد نه یون کلراید.
 • بسیاری از باکتری ها و ویروس ها در شرایط PH بالاتر از 10 و یا پایین تر از 3 قادر به ادامه حیات نیست
  از این رو آب خروجی از واحدهای آهک زنی نیازی به ضدعفونی کردن ندارند.
 • علاوه بر کلرو مشتقات آن، ترکیبات دیگری چون پرمنگنات، اوزون و دی اکسید کلر هم می توانند ضدعفونی کننده باشند.
 • آخرین قسمت تصفیه خانه های فاضلاب شهری، واحد ضدعفونی کردن فاضلاب است
  که معمولا یا حوضچه کلرزنی به تنهایی و یا برای اطمینان بیشتر به همراه استفاده از لاگون های جلادهی قبل از خروج آب از تصفیه خانه است.
  در حوضچه کلرزنی، فاضلاب خارج شده از سرریز حوضچه های ته نشینی ثانویه وارد استخر کلرزنی شده
  و به مدت حدود 15 دقیقه در مجاورت محلول  کلر تزریقی قرار می گیرد.

 

   

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند