برج خنک کننده وسیله ای است برای خنک کردن و گردش آب مورد استفاده در پالایشگاه ها، پتروشیمی و سایر کارخانه های شیمیایی، نیروگاه های حرارتی و سیستم های HVAC برای دفع گرمایی که توسط کندانسور تولید میشود استفاده شده و گرما را به محیط آزاد منتقل می نماید.

دو برج خنک کننده مختلف وجود دارد: برج خنک کننده مدار بسته و برج خنک کننده مدار باز. هر دو نوع برج یک هدف دارند، اما آنها به روش های مختلفی در خنک کردن آب پیش می روند.

برج خنک کننده مدار باز ، یک ساختمان محصور است که آب گرم را روی بسته بندی شبیه لابیرنت توزیع می کند، یا آن را پر می کند ، که یک رابط آب هوای گسترده برای گرم کردن هوا و تبخیر فراهم می کند. آب در اثر پر شدن درون آن خنک می شود و در زیر یک حوضچه آب سرد جمع آوری می شود. سپس هوای گرم را وارد جو می کند. (به برجهایی گفته میشود که دمای آب در تماس مستقیم با هوا کاهش مییابد. در اینگونه کولینگ تاورها، آب خنک کننده کندانسورها به طور مستقیم با هوای جو در تماس قرار میگیرد و بخشی از آن تبخیر میشود.)

برج خنک کننده مدار بسته مستلزم تماس بین هوا و مایع در حال خنک شدن نیست. این برج دارای دو مدار سیال جداگانه است که یکی از آنها در خارج از مدار دوم در گردش سیال است که دسته ای از لوله ها است که از طریق آن آب گرم جریان می یابد.در سیستم مدار بسته (غیر مستقیم) آب داخل لوله های مبدل حرارتی با هوای محیط و آب پاشیده شده روی لوله ها تبادل حرارت انجام میدهد و دمای آن کاهش می یابد.

سیستم برج خنک کننده مدار بسته دیگر شامل یک بسته مبدل حرارتی جداگانه به همراه یک برج خنک کننده باز است. مایع موجود در سمت گرم مبدل حرارتی نیز هیچگاه ارتباط مستقیمی با هوا برقرار نمی کند. این اجازه می دهد تا مبدل حرارتی در برابر عناصر جوی در فضای باز و سایر مزایای سیستم محافظت شود.

هر دو برج خنک کننده مدار باز و بسته برای خنک کننده آب مؤثر هستند ، اما هر یک به روش های مختلفی کار می کنند.