در تماس باشید

از ما مشاوره رایگان بگیرید

شرکت مشاور تصفیه فاضلاب

شرکت صدرآب مجری و مشاور پروژه های تصفیه فاضلاب در ایران، از یزرگترین و معتبر ترین شرکتهای فعال در این حوزه می باشد.

 صدرآب توانسته است با تکیه بر دانش فنی ، از فرایند های نوین تصفیه فاضلاب در طراحی، تولید  و مشاوره برای مشتریان خود درحوزه تکنولوزی تصفیه فاضلاب بهره ببرد.

یکی از وظایف شرکت های فعال در حوزه تصفیه فاضلاب انجام مشاوره های مرتبط با نوع فعالیت مشتریان این حوزه است.