تصفیـه فاضـلاب به روشA2O

تصفیه فاضلاب به روشA2O

فرآیند A2O، اقتباسی از فرآیند A/O می باشد. فرآیند A2O فرآیندی برای حذف نیتروژن و فسفر است که امروزه در بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

تصفیه فاضلاب به روشA2O : این یک فرآیند لجن فعال می باشد که قادر به انجام (nitrification) ، (denitrification)و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD است.

این یک فرآیند لجن فعال می باشد که قادر به انجام نیتریفیکاسیون(nitrification) ، (denitrification)   و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD می باشد. از این روش معمولا در مکان هایی که پساب خروجی آن ها به آب های سطحی، دریا یا رودخانه تخلیه می شود کاربرد دارد.

تصفیه فاضلاب به روشA2O : این یک فرآیند لجن فعال می باشد که قادر به انجام (nitrification) ، (denitrification)و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD است.

 

طراحی فرآیند A2O

تصفیه فاضلاب به روشA2O یک روش تلفیقی است و روش های تلفیقی نسبت به روش بی هوازی لجن فعال راندمان بالاتری دارد

و لجن تولیدی و حجم راکتور به نسبت زیادی کاهش می یابد. این روش نسخه ارتقا یافته ی روش AO می باشد.

در A2O اکسیداسیون کربن و نیترات سازی در ناحیه هوازی، نیترات زدایی در ناحیه انوکسیک و حذف فسفر در ناحیه هوازی و بی هوازی صورت می گیرد.
حذف نیتروژن به دلیل ایجاد بستری برای رشد بیشتر گیاهان و پایین آوردن کیفیت آب و همچنین جلوگیری از ورود ترکیبات نیتروژنه در آب های زیر زمینی امری ضروری و مهم است.
در A2O در ناحیه انوکسیک از همزن هایی به اسم پمپ های اختلاط دهنده ای که جریان گردابی ایجاد نکند استفاده می کنند.
و همچنین جریان ورودی به این ناحیه باید چند سانتی متر در زیر سطح فاضلاب باشد تا از ورود هوا جلوگیری شود.
از ناحیه انوکسیک به ناحیه بی هوازی یک خط برگشت لجن برای بالابردن سرعت تعادل باکتری ها و افزایش کارایی سیستم کشیده می شود.
لجن موجود در ناحیه هوازی به علت وجود اکسیژن نباید به ناحیه بی هوازی اضافه شود زیرا منجر به ایجاد اختلال می شود.
لجن ناحیه هوازی با لوله به ناحیه انوکسیک وارد می شود پمپ انتقال دهنده لجن به انوکسیک نباید در کنار دمنده نصب شود،
زیرا باعث انتقال اکسیژن محلول به ناحیه انوکسیک می شود.
حداکثر افزایش حذف BOD، COD، NH4 و NO3 در زمان ماند 8 ساعت رخ می دهد.

مـدت زمان مانـدن در ناحیه بـی هوازی

مدت زمان ماندن در ناحیه بی هوازی معمولا 0.5 تا 1.5 ساعت، در ناحیه انوکسیک معمولا 0.5 تا 1 ساعت، در ناحیه هوازی معمولا 4 تا 8 ساعت می باشد.
در A2O جریان از کف وارد می شود و از سطح خارج می شود. در ناحیه انوکسیک نیترات و نیتروژن و آمونیاک حذف می شود و کارایی سیستم برای حذف فسفر در ناحیه بی هوازی به علت برگشت لجن از ناحیه هوازی به بی هوازی افزایش می یابد.
این سیستم سرعت بالایی دارد و ارزش کود لجن دور ریز به علت وجود فسفر ارزش بالایی دارد و تنها نقص آن نا مطمئن بودن در دمای پایین می باشد.
اكسيداسيون كربن و نيترات سازي در ناحيه هوازي، نيتراتزدايي در ناحيه انوكسيك و حذف فسفر در ناحيه بي هوازي و هوازي به وقوع ميپيوندد.

تصفیه فاضلاب به روشA2O : این یک فرآیند لجن فعال می باشد که قادر به انجام (nitrification) ، (denitrification)و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD است.

دلایل حذف نیتروژن و فسفر

حذف نیتروژن و فسفر زمانی حائز اهمیت می شود که پساب خروجی وارد آبهای سطحی، دریا، اقیانوس و دریاچه ها شود چرا که نیتروژن و فسفر بالا باعث رشد بیش از حد جلبک ها و گیاهان آبزی و کم شدن اکسیژن در آب و به خطر افتادن زندگی آبزیان می شود البته نیتروژن بالا برای انسان نیز بسیار مضر می باشد.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند