احجام فاضلاب رستورانی معمولاً بستگي نسبی به میزان پخت غذا، روش ها و متد های پخت، نوع غذا و سطح بهداشت یک مجموعه دارد. اصولی ترین معيار برآورد حجم فاضلاب تولیدی یک واحد رستورانی، ميزان آب مصرفي است. چنانچه اطلاعات كافي در خصوص مقدار آب مصرفي در دسترس نباشد، حجم فاضلاب توليدي را مي‌توان با در نظرگرفتن سرانة تولید فاضلاب برای ازای هر پرس غذا محاسبه نمود. تجربیات عملی در واحد های تحقیقاتی شرکت صدرآب نشان داده است که به ازای هر پرس غذای گرم در کشور ما در رستوران­ها 10-14 لیتر فاضلاب تولید می­شود. اگرچه بطور معمول این مقدار در اکثر محاسبات 10 لیتر فرض میشود، اما برای برآورد دقیق ­تر پیشنهاد می­گردد که مقدار سرانه تولید فاضلاب مطابق جدول 1 در نظرگرفته شود.

برای محاسبه حجم فاضلاب روزانه کافی است تعداد پرس غذای پخت و سرو شده را در مقدار سرانه تولید فاضلاب ضرب نمود.

 

1- کیفیت فاضلاب

مواد خارجی که طی فعالیت­ های یک رستوران وارد آب می­شوند عمدتاً شامل روغن و چربی، باقی­مانده مواد غذایی، ترکیبات آلی قابل تجزیه بیولوژیک، مواد معدنی معلق مانند خاک، مواد معدنی محلول مانند نمک و مواد شوینده (دترجنت­ها) می­باشند. آنالیز کیفیت معمول فاضلاب رستوران­ها در جدول 2 آمده است.

 

2- فرآیند تصفیه فاضلاب

انتخاب فرآیند تصفیه یکی از مهمترین بخش ­های طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب می­باشد که هرگونه اشتباه در آن باعث هدررفت هزینه­ های مالی و زمانی انجام شده می­شود. فرایند تصفیه فاضلاب رستورانی عمدتآ بر پایه تصفیه بیولوژیکی می باشد که مهمترین عوامل موثر در انتخاب فرآیند تصفیه عبارتند از:

  1. حجم فاضلاب تولیدی واحد
  2. غلظت هریک از آلاینده ­ها به خصوص دو شاخص مهم BODو COD
  3. نسبت BODبه COD
  4. راندمان سیستم جهت تصفیه فاضلاب
  5. سهولت راهبری و بهره­ برداری از سیستم
  6. ماهیت پساب
  7. نوسانات کیفی و کمی در احجام فاضلاب تولید شده
  8. هزینه ساخت، راهبری و بهره برداری از سیستم یا پکیج تصفیه فاضلاب

 

جدول1: سرانه تولید فاضلاب رستورانها در ایران

 

ردیف

تولید فاضلاب

>واحد

مقدار سرانه

(لیتر)

نوع غذا

روش پخت

ظرفیت پخت

سطح بهداشت

1

ایرانی

سنتی

100

بالا

پرس غذا

14

2

متوسط

پرس غذا

12

3

1000

بالا

پرس غذا

12

4

متوسط

پرس غذا

10

5

5000

بالا

پرس غذا

10

6

متوسط

پرس غذا

8

7

صنعتی

1000

بالا

پرس غذا

10

8

متوسط

پرس غذا

9

9

5000

بالا

پرس غذا

10

10

متوسط

پرس غذا

8

11

فست فود

__

__

بالا

پرس غذا

5

12

متوسط

پرس غذا

3

 

جدول2 : آناليز پساب رستورانی

 

مقدار معمول

محدوده

واحد

پارامتر

ردیف

7

6-8/5

__

pH

1

650

400-1200

mg/lit

COD

2

280

180-500

mg/lit

BOD5

3

85

60-150

mg/lit

TSS

4

120

80-250

mg/lit

Oil&Grease

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت صدرآب تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب رستورانی، سیستم تصفیه فاضلاب هتل ها و  تولید کننده انواع چربیگیر های کامپوزیتی و چربی گیر های صنعتی و طراح سیستم های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف می باشد و بعنوان یکی از بزرگترین و تخصصی ترین شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب و مشاور مرجع در سیستم های تصفیه فاضلاب در خدمت سلامت محیط زیست کشور است.