شرکت صدرآب بزرگترین تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب و سیستم های تصفیه فاضلاب و تصفیه آب RO در استان مازندران و تنها تولید کننده پکیج کامپوزیتی تصفیه فاضلاب در استانهای شمالی کشور می باشد.
این شرکت بصورت تخصصی در زمینه های مرتبط با تکنولوژی تصفیه آب و فاضلاب در کشور در حال فعالیت است.
صدرآب در زمینه تصفیه فاضلاب موفق شده است با استفاده از پتانسیل داخلی از روش های نوین و مدرنی در تصفیه فاضلاب بهره مند گردد.
این شرکت فعالیت خود را در شهرهای شمالی کشور گسترش داده و در استان مازندران مجری بسیاری از پروژه های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب می باشد.
از جمله شهر هایی که در آن پروژه های این شرکت نصب یا احداث شده اند می توان از شهر های آمل، بابل، قائمشهر، ساری، نکا، بهشهر، گلوگاه، قائمشهر، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، محمودآباد، جویبار و سایر شهرهای استان مازندران را بر شمرد.

شرکت صدرآب بزرگترین تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب و سیستم های تصفیه فاضلاب و تصفیه آب RO در استان مازندران می باشد.

شرکت صدرآب، تصفیه فاضلاب ساری

این شرکت در شهر ساری پروژه های اجرایی متعددی دارد که از جمله سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی گهر باران در ساری،
پکیج تصفیه فاضلااب جوجه کشی هما در ساری، پکیج تصفیه فاضلاب جوجه کشی دریا در ساری،
پکیج تصفیه فاضلاب جوجه کشی تقوی در ساری، پکیج تصفیه فاضلا ب مرغداری سپید قوی مازند در ساری،
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی کانون اصلاح و تربیت در ساری، مهندسی مجدد و ارتقا سیستم تصفیه خانه اردوگاه معتادین در ساری،
طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگ ترین دامداری استان مازندران به نام مجتمع شیر و گوشت مهدشت در ساری،
و طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد و نصب و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه دربال در ساری،
طراحی و تولید پکیج تصفیه بیولوژیکی رستوران برنجی در ساری،
راهبری و نگهداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فاطمه زهرا در ساری، بهسازی،
راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلااب بیمارستان آموزش درمانی زارع در ساری می توان اشاره کرد.