استفاده از سودسوزآور در کاهش سختی آب

گاهی به جای آهک و سودا از سودسوزآور استفاده می شود که واکنش های مربوط بصورت زیر است:

کاهش سختی آب با سودسوزآور : کربنات سدیم تولید شده به عنوان محصول جانبی در واکنش اول، برای حذف سختی غیرکربناتی در واکنش سوم مصرف می شود.

دیده می شود که کربنات سدیم تولید شده،
به عنوان محصول جانبی در واکنش اول،
برای حذف سختی غیرکربناتی در واکنش سوم مصرف می شود.
توجه داشته باشید که قیمت هر کیلو سود حدود پنج برابر آهک است.
بنابراین در آب مورد نظر نسبت سختی کربناتی به غیرکربناتی باید به گونه ای باشد
که کربنات سدیم تولید شده،
متناسب با سختی غیرکربناتی باشد.
تا استفاده از سودسوزآور به جای آهک توجیه اقتصادی داشته باشد.

کاهش سختی آب با سودسوزآور : کربنات سدیم تولید شده به عنوان محصول جانبی در واکنش اول، برای حذف سختی غیرکربناتی در واکنش سوم مصرف می شود.

استفاده از سودسوزآور به جای آهک و سودا در کاهش سختی آب می تواند دارای مزایای زیر باشد:

  1. استفاده از آهک معمولا پر دردسرتر است.
  2. سود در اثر نگهداری فاسد نمی شود.
  3. حجم لجن تولید شده در کلاریفایر کمتر خواهد بود و در نتیجه آب کمتری همراه لجن هدر میرود.
  4. حذف منیزیم کامل تر انجام می شود.

فروش سودسوزآور یا سدیم هیدروکسید :

در صورت نیاز به خریدسدیم هیدروکسید یا سودسوزآور با کارشناسان ما در شرکت صدرآب با شماره  4424826-011  و یا با شماره همراه 09223767512 تماس حاصل فرمائید.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند