برای جلوگیری از ورود مواد جامد درشت شناور یا معلق، فاضلاب را از آشغالگیر (Grit chamber / Grit removal) عبور می دهند.

در بعضی از تصفیه خانه ها از دو نوع آشغالگیر یکی درشت و دیگری ریز استفاده می کنند که به صورت شبکه میله هایی با فاضله 20 تا 40 میلیمتر می باشند. سطح مقطع میله ها معمولا 10×50 میلی متر می باشد. آشغال ها توسط دستگاه هیدرولیکی متراکم شده و آب آن ها گرفته شده و سپس  سوزانده می شوند. و یا آنکه توسط دستتگاه خرد کننده، ریز شده و مجددا به جریا فاضلاب برگردانده می شوند.

آشغالگیر جزء قسمت تصفیه اولیه می باشد، یعنی قبل از ورود به حوضچه های دیگر از آشغالگیر می گذرد تا مواد جامد معلق درشت و ریز او جدا شود تا فرایند تصفیه را مخلل نکند.

آشغالگیر ها در شکل های مختلف تولید و عرضه می گردند:

  • آشغالگیر سبدی
  • آشغالگیر مکانیکی
  • آشغالگیر اتومات و…

آشغالگیر ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: آشغالگیر خیلی ریز، ریز و درشت 

شرکت صدرآب تولید کنندهانواع  آشغالگیرهای مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب می باشند. آشغالگیر بسته به دبی و ابعاد مکان طراحی و تولید می شوند. 

جهت خرید آشغالگیر با کارشناسان شرکت صدرآب تماس حاصل فرمایید:

011-44248260  –  09119191911 –  011-44231902