01144442649_01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

مواد منعقد کننده: مواد منعقد کننده به سه دسته تقسیم می شوند:

ادامه مطلب

پلی الکترولیت ها این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که دارای خاصیت پلیمری و الکترولیتی بوده و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند. مزایای عمده مصرف پلی الکترولیت ها به قرار زیر است:

ادامه مطلب

از آهک هیدراته برای حذف سختی آب ، حذف فلزات سنگین و ناخالصی های موجود در آب استفاده می شود.

ادامه مطلب

آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.

ادامه مطلب

پلی آلومینیم کلراید به عنوان یک کلوگولانت اولیه در انواع مختلف برنامه های تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی(بهداشتی) مورد استفاده است.

ادامه مطلب

کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH) انتخابی مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی است که به علت راندمان بالا، اثربخشی آن در توضیح و کاربرد آن به عنوان یک عامل آبیاری از لجن است.

ادامه مطلب

این یک کریستال سبز آبی یا زرد با فرمول FeSO4.7H2O  است و به نام "vitriol سبز" یا "copperas" شناخته می شود. این محصول جانبی در آب حل می شود در 64 درجه سانتیگراد و ذوب میشود.

ادامه مطلب

این ماده بصورت بلور سفید رنگی با فرمول شیمیایی 3(Al2 (So4، که بسیار پر مصرف است . 

ادامه مطلب

پلی الکترولیت های آنیونی پلیمر هایی هستند که برای کاهش میزان کدورت ، افزایش سرعت ته نشینی و برای کمک به مواد منعقد کننده یا به جای خود منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد. 

ادامه مطلب

پلی آلومینیوم کلراید (Poly Alminium chloride) یکی از متداول ترین مواد منعقد کننده در آب است که به طور خلاصه PAC نیز نامیده می شوند.

ادامه مطلب