پلی آلومینیوم کلراید :این محصول دارای ترکیب مولکولیی معدنی بسیار کارآمد، ارزان و غیر سمی است. این ماده به راحتی در آب قابل حل است.

پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید :این محصول دارای ترکیب مولکولیی معدنی بسیار کارآمد، ارزان و غیر سمی است. این ماده به راحتی در آب قابل حل است. ... ادامه مطلب