پساب ناشی از کشتار حیوان، شستشوی لاشه گوسفند، گاو، مرغ دارای چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان می باشد که در مجموع از بار آلودگی نسبتا بالایی برخوردار است. فاضلاب کشتارگاهی بسیار شبیه به فاضلاب خانگی است و لیکن از غلظت بیشتری برخوردار است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی مواد آلی و مواد جامد معلق(پر،گوشت و...) بالایی می باشد به همین دلیل BOD5 و COD بالایی دارد. 

ادامه مطلب