املاح محلول در آب و اثرات آنها برخی از املاح به طور طبیعی در آب وجود دارند و برخی دیگر از املاح در خلال فرایند تصفیه وارد آب می شوند. بنابراین لازم است در پایان تصفیه و یا قبل از مصرف اب، آن را از نظر کیفی کنترل نمود.

ادامه مطلب