پکینگ مدیا یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و بالا بردن راندمان تصفیه خانه های فاضلاب، پکینگ مدیاها هستند که باعث افزاینش میزان زیست توده Biomass تولید شده در سیستم می گردند.

ادامه مطلب