بلوئر ساید چنل Side Channel Blower اساس کار بلوئر یا دمنده به این صورت است که الکتروموتور مستقیماً روتور (پروانه) را با سرعت بسیار بالا میچرخاند و در اثر این چرخش با توجه به فاصله میکرونی روتور با هوزینگ (محفظه پروانه)، هوا با حجم بالا از یک کانال مکیده و از کانال دیگر دمیده می شود.

ادامه مطلب