برجهای خنک کننده ممکن است یکی از مهمترین قسمتهای هر فرآیند صنعتی باشد. این سازه های بلند ، استوانه ای بلند و باز ، وظیفه خنک کردن آب و دفع گرمایی که توسط کندانسور تولید میشود را بر عهده دارند.

ادامه مطلب