01144442649_01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

پکینگ ها جزء یکی از مهم ترین قسمت های برج خنک کننده می باشد.  پکینگ حداکثر تماس بین هوا و آب را ایجاد می کند. بنابراین انتخاب پکینگ مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.

ادامه مطلب

تعریف برج خنک کن کولینگ تاور یا برج خنک کننده وسیله ای است که برای خنک کردن آب و دفع گرمایی که توسط کندانسور تولید میشود استفاده شده و گرما را به محیط آزاد منتقل می نماید.

ادامه مطلب