پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند.

پکینگ لاملا

پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند. ... ادامه مطلب