کربن فعال پودری روشی است که با حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی،مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

کربن فعال پودری

کربن فعال پودری روشی است که با حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی،مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود. ... ادامه مطلب