چربی گیر ها معمولا در بالا دست تانک ته نشینی مقدماتی به منظور حفاظت پمپ ها و تاسیسات تصفیه به کار گرفته می شود.

چربی گیر

چربی گیر ها معمولا در بالا دست تانک ته نشینی مقدماتی به منظور حفاظت پمپ ها و تاسیسات تصفیه به کار گرفته می شود. ... ادامه مطلب