سیلیکات سدیم به عنوان شیشه مایع شناخته می شود،یک محلول آبی است که توسط SiO2 (دی اکسید سیلیکون) و Na2O (اکسید سدیم) تشکیل شده است

سیلیکات سدیم

سیلیکات سدیم به عنوان شیشه مایع شناخته می شود،یک محلول آبی است که توسط SiO2 (دی اکسید سیلیکون) و Na2O (اکسید سدیم) تشکیل شده است ... ادامه مطلب