هیپوکلریت کلسیم سفید رنگ است به صورت پودر، گرانول و قرص به فروش میرسد.برای ضدعفونی کردن و از بین بردن باکتری در آب استفاده میشود

هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم سفید رنگ است به صورت پودر، گرانول و قرص به فروش میرسد.برای ضدعفونی کردن و از بین بردن باکتری در آب استفاده میشود ... ادامه مطلب