تفاوت بین دیفیوزر ها : دیفیوزرهای حباب ریز حباب قطر کمتری را برای فرآیند هوادهی تولید می کنند که به طور معمول  1 تا 3 میلی متر قطر دارند.

تفاوت بین دیفیوزر ها :

تفاوت بین دیفیوزر ها : دیفیوزرهای حباب ریز حباب قطر کمتری را برای فرآیند هوادهی تولید می کنند که به طور معمول  1 تا 3 میلی متر قطر دارند. ... ادامه مطلب