بلوئر ساید چنل :به عنوان پمپ های خلاء یا کمپرسورهای خلاء نیز شناخته می شوند،می توانند اختلاف فشار بالاتری نسبت به بلوئرهای دیگر ایجاد کنند.

بلوئر ساید چنل

بلوئر ساید چنل :به عنوان پمپ های خلاء یا کمپرسورهای خلاء نیز شناخته می شوند،می توانند اختلاف فشار بالاتری نسبت به بلوئرهای دیگر ایجاد کنند. ... ادامه مطلب