پمپ ایرلیفت برای بالابردن و انتقال سیالات و لجن است. این نوع پمپ های قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای جابه جایی سیالات دارد.

پمپ ایرلیفت

پمپ ایرلیفت برای بالابردن و انتقال سیالات و لجن است. این نوع پمپ های قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای جابه جایی سیالات دارد. ... ادامه مطلب