آهک هیدراته برای حذف سختی آب ، حذف فلزات سنگین و ناخالصی های موجود در آب استفاده می شود.همچنین یک عامل افزایش دهنده pH است.

آهک هیدراته

آهک هیدراته برای حذف سختی آب ، حذف فلزات سنگین و ناخالصی های موجود در آب استفاده می شود.همچنین یک عامل افزایش دهنده pH است. ... ادامه مطلب