01144442649_01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

خرید آب اکسیژنه 35 درصد - هیدروژن پراکسید

آب اکسیژنه ( یا پراکسید هیدروژن ((H2O2) مایع بی رنگ و تندی است که با آب ،الکل و اتر می تواند مخلوط شود ، همچنین یک اکسید کننده قدرتمند است که به عنوان یک سفید کننده و برای تخریب انواع  آلاینده ها استفاده می شود . هیدروژن پراکسید (H2O2) کاربرد های فراوانی دارد  از جمله برای کاهش BOD و COD فاضلاب صنعتی ، برای حذف مواد آلی و معدنی در آب استخر ، در زمینه پزشکی ، اکسید کننده در محیط های بازی و اسیدی ، تولید مواد شیمیایی و... دارد.

تصویر هیدروژن پراکسید

نمودار هیدروژن پراکسید