بلوئر

دستگاهی دمنده است که جریانی از هوا یا گاز را منتقل می کند که از لحاظ عملکرد می توان بلوئر ... ادامه مطلب