آشغالگیری اولین واحد عملیاتی است که در روند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا هدف از آشغالگیری حذف اجسام بزرگ از قبیل جامدات شناور که همراه با فاضلاب در حرکتند و باید از ورود آنها به سیستم تصفیه فاضلاب جلوگیری کرد. در صورت عدم حذف این مواد ممکن است  به پمپها و دیگر تجهیزات مورد مصرف از قبیل سرریز ها ، شیر ها، نازل ها، کانالها، خطوط پایپینگ و متعلقات دیگر سیستم آسیب وارد شود یا آنها را از مدار خارج کند.

آشغالگیر ، آشغال گیر ، دستگاه آشغالگیر

استفاده از رنج گسترده ای از آشغالگیر ها بمنظور حذف جامدات قابل ته نشینی مانند دانه و مواد جامد اولیه ، میتواند تاثیر زیادی در نحوه و کیفیت پساب خروجی ایجاد کند.

دستگاه آشغالگیر می تواند طبقه بندی گسترده ایبر مبنای شکل و کارکرد تا ابعاد و حجم را شامل شود. ما در اینجا به انواع مختلف موجود و کاربردی اشاره خواهیم کرد که در شرکت صدرآب تولید شده اند و یا امکان تولید بصورت سفارشی را دارند.

آشغالگیر میله ای شیب دار:

این آشغال گیر ها بصورت ثابت و در حوزچه های ورودی فاضلاب نصب می گردند که بصورت شیب دار در قسمت عرضیه مجرای ورودی قرار می گیرند.فاصله ی میله های این نوع آشغالگیر معمولا از 5/0 تا 6 MM متغیر است و  بعنوان آشغالگیر های ثابت نیز شناخته می شوند.

آشغالگیر تسمه ای یا نواری :

این نوع آشغالگیر شامل یک نوار مشیک است که از بالای چرخ دنده هایی در دو سمت بالا و پایین عبور می کند. ممکن است برای حذف موادی که در بالای آشغالگیر باقی می میاند از برسهای مخصوصی استفاده شود.

آشغالگیر استوانه ای یا بشکه ای چرخان:

این آشغالگیر ها شامل یک استوانه ی چرخان هستند که دارای شبکه ی آشغالگیر پیرامون فضای استوانه می باشد.

مایع وارد استوانه شده و استوانه ی گردان با حرکت دورانی و بوسیله ی نوار مخصوصی که در قسمت داخلی استوانه نصب شده اند از استوانه ی مشبک به بیرون هدایت می شوند. در قسمتفوقانی یک واتر جت جهت جداسازی دانه ها و آشغال از صفحه ی استوانه نصب می شود .اکثر آشغالگیر ها بخصوص آشغالگیر های صنعتی با این سیستم طراحی و تولید می گردند . زیراسهولت استفاده و کاربردی بودن این سیستم، آنرا در رده ی بالاتری از آشغالگیر های هم طراز قرار می دهد.

آشغالگیر سبدی دوار :

در این سیستم فاضلاب به یک سبد آشغالگیر نیمه دایره ای هدایت می شود که محل تثبیت جامدات است. زمانی که سطح مایع به سطح مورد نظر می رسد،چنگک های مخصوصی شروع به چرخش و تمیز کردن میله های آشغالگیر می کنند . دندانه های چنگک از میان میله ها عبور کرده و مواد باقیمانده را حذف می کنند.سپس جامدات جمع آوری شده توسط چنگک مخصوص، به نقاله ی پیچی شکل مرکزی هدایت می شوند این نقاله وظیفه ی حمل مواد جامد را جهت تخلیه بر عهده دارد.

آشغالگیر ، آشغال گیر ، دستگاه آشغالگیر

آشغالگیر گریز از مرکز:

این نوع از آشغالگیر نمونه ای دیگر از آشغالگیر دوار است. فاضلاب با حرکت به سمت دیواره ها از روزنه های متشکل عبور می کند و دانه ها و آشغال در حرکت دوار سریع به از مایع جدا می گردند.

آشغالگیر مرحله ای:

این آشغالگیر به شکل خطی  و با خطوط متصل ثابت و متحرک حالت پتویی از جامدات را تشکیل می دهد . این سیستم دارای راندمان بالایی در حذف جامدات می باشد . شکل خطی این آشغالگیر جامدات بالادست را مرحله به مرحله منتقل می سازد .