خصوصیات فاضلاب بر اساس کیفیت شیمیایی و شرایط میکروبی و بیولوژیکی و شرایط جریان فاضلاب تخمین زده می شود. خصوصیات فاضلاب بستگی زیادی به فرهنگ و میزان استفاده از آب در جامعه ، صنایع و اماکن مسکونی، اداری و یا تجاری دارد. همچنین در شرایط آب و هوای بارانی میزان معینی از آب های نفوذی از طریق ریزش درونی به سیستم تصفیه فاضلاب ممکن است وارد شبکه ی جمع آوری فاضلاب گردد که باعث تغییراتی در مشخصات و کیفیت فاضلاب خواهد بود.

ریزش درونی به سیستم تصفیه فاضلاب یا فاضلاب رو، از طریق شکستگی و اشکالات دیگری در لوله ها، اتصالات ناقص و ناامن لوله ها و منهول ها، اتصالات غیر قانونی در زهکش ها و در پشت بام ها، سطح آب های زیر زمینی و دیگر موارد بستگی دارد.

اگر پیش از تصفیه خانه فاضلاب، پساب فاضلاب موجود باشد، خصوصیات فاضلاب  از داده های جریان های ثبت شده و آزمایشگاهی بدست می آید و در صورتی که تصفیه خانه فاضلاب موجود نباشد، داده های مربوط به پساب از برآورد جمعیت، آب استفاده شده و تخلیه زائدات صنعتی یا غیر صنعتی بدست می آید.

داده های مربوط به مشخصات پساب برای ابتدا و انتهای سال مورد نیاز است. داده ها شامل جریان های حداقل، میانگین و حد اکثر در شرایط آب و هوایی خشک، جریان حداکثر در شرایط آب و هوایی مرطوب، جریان حداکثر پایدار، و پارامتر های شیمیایی مانند جامدات معلق کل،  اسیدیته، کل جامدات محلول، آمونیاک و نیتروژن کل، فسفر و ترکیبات شیمیایی سمی می باشد. BOD5

برآورد قابل اطمینان از خصوصیات فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که این خصوصیات همان چیزیست که تاسیسات یک تصفیه خانه بر مبنای آن طراحی می گردد.

کیفیت پساب و نوع  پذیرنده:

میزان تصفیه مورد نیاز بر مبنای خصوصیات فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خانه فاضلاب و کیفیت پساب و نوع پذیرنده ی آن تعیین می شود .در صورت تخلیه پساب به منابع طبیعی بایستی الزامات ان پی دی ای اس بصورت کامل رعایت شود. اگر از فاضلاب برای آبیاری استفاده شود ، پساب خروجی بایستی قوانین و مقررات بهداشتی مرتبط با انواع غلاتی که آبیار ی می شوند را برآورده سازد.

از دیگر کاربری های فاضلاب خروجی مانند دریاچه ها ی تفریحی، کشاورزی، صنعتی و شهری، کیفیت پساب و میزان الزام به تصفیه را مشخص خواهند کرد.

در تصفیه خانه فاضلاب برای دستیابی به میزان تصفیه مورد نظر،از انواع و تعداد مختلفی از فرایند های تصفیه استفاده می گردد. در این راستا مهندس طراح می بایست فاکتور های مهم و مختلفی را در انتخاب فرایند های تصفیه مورد ارزیابی قرار دهد

انتخاب فرایند های تصفیه فاضلاب :

در تصفیه خانه فاضلاب برای دستیابی به میزان تصفیه مورد نظر،از انواع و تعداد مختلفی از فرایند های تصفیه استفاده می گردد. در این راستا مهندس طراح می بایست فاکتور های مهم و مختلفی را در انتخاب فرایند های تصفیه مورد ارزیابی قرار دهد. این فاکتورها شامل ساختار تصفیه، محدودیت های پساب حاصله، نزدیکی به مناطق مسکونی، حدود تقریبی زمین مورد احداث سیستم تصفیه فاضلاب، الزامات هیدرولیکی، دفع لجن، انرژی مورد نیاز و مسائل اقتصادی در زمینه ی تصفیه فاضلاب است.

ترتیب متوالی و متمرکز فرایندهای مختلف تصفیه در کنار هم، شماتیک جریان، روند جریان، دیاگرام فرایند یا الگوی فرایند نامیده می شود که در طراحی اولیه دارای اهمیت بالایی می باشد. انتخاب مناسب فرایند های تصفیه فاضلاب و توسعه و ترسیم شماتیک جریان کار ساده ای نیست. این موضوع نیازمند درک واحد های فرایندی و عملیاتی، قابلیت های راهبردی و اثرات زیست محیطی اجزاء مختلف تصفیه خانه می باشد که برای بهبود  پارامترهای طراحی فرایند های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه مورد استفاده در تصفیه فاضلاب های صنعتی، مورد نیاز است.

انتخاب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب :

هر تصفیه خانه فاضلاب به تجهیزات و ملزومات مختص به خود نیاز دارد. در واقع بسیاری از جزئیات طراحی تحت تاثیر وسایل و تاسیسات انتخابی و  حجم و سایر خصوصیات آن قرار می گیرد.

مسئولیت انتخاب فرایند های تصفیه فاضلاب و وسایل و تجهیزات برای رسیدن به تصفیه مطلوب بر عهده مهندس طراح است.

برای انجام این کار، پیشاپیش، مرور استاندارد های طراحی، روش طراحی، فرضیات طراحی، محاسبات طراحی مقدماتی و مطالعه دقیق کاتالوگ ها و تولیدات تولید کنندگان مختلف مورد نیاز است.

اغلب لازم است مهندس طراح برای انتخاب مناسب تجهیزات تصفیه فاضلاب برای کاربردهای مورد نظر، همکاری مناسبی با تولید کنندگان تجهیزات و دستگاه ها برای تهیه و دسته بندی اطلاعات لازم داشته باشد.

"در

جانمائی و پروفیل هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلاب:

در طول مراحل ابتدایی برنامه ریزی و طراحی باید ملاحظات دقیقی در انتخاب محل قرارگیری تصفیه خانه فاضلاب انجام گردد.  شرایطی مانند توپوگرافی، زمین در دسترس، جاده های دسترسی، وضعیت سیلاب در منطقه، گسترش آتی، محدودیت های طراحی و اجرا،  فاصله تا منبع پذیرنده، نوع منبع پذیرنده ،  ارتفاع در دسترس و و کلیه ملاحظات در خصوص جانمایی واحد.

در سایت شرکت صدر آب مباحثی در مورد جانمایی تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب وجود دارد که بطور تخصصی و  با توجه به جزئیات مهندسی مربوط به این مبحث خواهیم پرداخت.

انرژی و منابع مورد نیاز:

به دلیل افزایش نگرانی های مرتبط با محدودیت منابع در دسترس برای دستیابی به انرژی مورد نیاز، در برنامه ریزی و طراحی لازم است بحث صرفه جویی در مصرف انرژی حتما لحاظ گردد.

در مبحث مربوط به انرژی باید به دو نوع مصرف انرژی اولیه و مصرف انرژی ثانویه توجه داشت. انرژی اولیه عبارت است از انرژی که برای بهره برداری از تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالی که انرژی ثانویه برای تولید مواد شیمیایی، دیگر مواد مصرفی و ساخت موادی مانند بتن و آهن مورد نیاز است.  بر اساس قانون آب پاک 1977 ،  طراحان می بایست به تکنولوژی های تصفیه فاضلاب که می توانند انرژی کل مورد نیاز را کاهش دهند روی آورند. باید گزینه های مختلف تصفیه زائدات که در زمینه ی کاهش انرژی مصرفی مناسبند مورد توجه قرار گیرد. بنابر این فرایند کاهش مصرف انرژی در کل فرایند طراحی و اجرا  باید مورد کنکاش و توجه کارشناسی قرار گیرد.

تصفیه فاضلاب

مباحث اقتصادی تصفیه خانه فاضلاب :

بعنوان یک جزء اساسی در برنامه ریزی و طراحی تاسیسات تصفیه فاضلاب ،

آنالیز هزینه  فایده به منظور اطمینان از منطقی و مناسب بودن هزینه های ساخت و بهره برداری و نگهداری در رسیدن به تصفیه مورد تایید سازمان های مربوطه بکار گرفته شود.

رویکرد هزینه_ فایده کل، هزینه منابع را در طول بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب به حد اقل می رساند. البته در کشور ما ، مبنای احداث سیستم های تصفیه فاضلاب یا حتی سیستم های تصفیه آب، الزامات قانونی سازمان های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست می باشد. در این شرایط ایجاد سیستم تصفیه آب و فاضلاب بر مبنای در نظر داشتن منافع مالی با واقعیت جاری منطبق نخواهد یود. اما از آنجا که در مبانی طراحی یک سیستم تصفیه آب یا فاضلاب در مبحث جهانی به این نکته دقت می شود ما نیز آن را در مباحث مربوط به طراحی گنجانده ایم. البته باید به این نکته توجه داشت که در آینده ای نه چندان دور و با رودررو شدن با مشکلات کمبود آب که نها یتا دامن گیر ما خواهد شد.

موضوع ارزش گذاری در فرایند تصفیه فاضلاب از مسائل مهم و غیر قابل چشم پوشی در طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب خواهد بود.

هزینه منابع شامل هزینه های سرمایه گذاری ، بهره برداری و نگهداری و تعویض و تعمیر تجهیزات و هزینه های اجنماعی و زیست محیطی است.فروش و یا بازیابی پساب و لجن می تواند در متوازن کردن هزینه ها موثر باشد.

روشهایی برای ارزیابی براورد هزینه و هزینه-فایده بطور جداگانه در سایت شرکت صدرآب وجود دارد که بطور مفصل و تخصصی به این بحث پرداخته شده است.

صدرآب طراح و مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب

عرضه تجهیزات مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب

واردات و فروش انواع  مواد شیمیایی از قبیل کلر و مواد منعقد کننده