کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH) انتخابی مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی است که به علت راندمان بالا، اثربخشی آن در توضیح و کاربرد آن به عنوان یک عامل آبیاری از لجن است.

این ماده شیمیایی هیچ رنگی باقی مانده را نشان نمیدهد، حاوی کربوهیدرات بسیار خوبی است و به عنوان GRAS در دسترس است.کلرید هیدرات آلومینیوم یک کواگولانت غیر آلی یا معدنی  است .کواگولانت ها بار ذرات را از بین می برند.

کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH)

کاربرد:

در فاضلاب صنعتی و بهداشتی

جوهر، مواد غذایی، فلزات و ضایعات روغنی

حذف فسفر و کاهش رنگ

ضایعات کاغذ و ضایعات

آبیاری لجن

حذف TSS ، FOG، BOD و COD

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند