مخزن ایمهاف تانک یک فناوری اولیه  تصفیه فاضلاب بصورت تک واحدی می باشد که برای جداسازی مایع از جامد و هضم لجن بی هوازی استفاده می شود.

این مخزن از دو قسمت تشکیل می شود:

 1. سطح مقطع V شکل که برای ته نشینی کاربرد دارد.
 2. قسمت زیرین که بخش هضم بی هوازی لجن می باشد. (در این بخش بر اثر هضم بی هوازی لجن، بیوگاز تولید می شود)

از ایمهاف تانک برای مکان و جوامع کوچک استفاده می شود. هزینه سرمایه گذاری کم و بهره برداری و نگهداری ساده است. اما راندمان تصفیه پایین و یک تصفیه ثانویه از فاضلاب مورد نیاز است. علاوه براین، مخازن مرتبا تمیز شوند.

مزایا

 • جداسازی جامد و مایع، هضمل لجن در یک واحد
 • مورد استفاده در مکان های کوچک
 • هزینه نگهداری پایین
 • مناسب برای شهرک و خانه
 • نگهداری ساده

معایب

 • برای طراحی و ساخت نیاز به متخصص دارد
 • اگر بطور مداوم از آن استفاد شود ناکارآمد می شود
 • برای فاضلاب با دبی پایین می باشد
 • بو بر اثر تولید بیوگاز
 • فاضلاب به طور کامل تصفیه نمی شود و نیاز به تصفیه ثانویه دارد