شناور سازی یک روش برای تصفیه فیزیکی و جداسازی ذرات جامد یا مایع مانند چربی،
از فاز مایع به کار می رود و برای تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنایع کاربرد دارد.
چربی و روغن  موجود در پساب  باعث ایجاد خسارات به تاسیسات و ایجاد اختلال در مراحل بعدی تصفیه می شود.
به همین دلیل قبل از شروع فرایند تصفیه لازم است روغن و چربی موجود در پساب جداسازی شود.

چربی گیر ها در 3 مدل ثقلی CPI، شناور سازی با هوای محلول DAF  و و روش ابدایی انیستیتوی نفت آمریکا API دسته بندی می شوند.
در روش DAF با استفاده از هوای فشرده مواد معلق به ویژه روغن جدا سازی می شود.
در این روش، جدا سازی از طریق تزریق حباب ریز هوا به داخل فاضلاب صورت می گیرد.
حباب های هوا به ذرات جامد یا مایع، مانند روغن می چسبند و به واسطه نیروی شناوری زیاد ذره
و حباب  های گاز، سبب صعود ذره های چربی به سطح مایع می شوند
با این روش می توان ذرات و مایعاتی که چگالی آن ها از مایع اصلی بیشتر است
را به صعود به سطح مایع واداشت و به راحتی توسط جاروکننده سطحی یا همان اسکیمر جدا کرد.

 از روش DAF می توان در جدا سازی پساب های روغنی پالایشگاه ها و پتروشیمی،
کمک به فرایند انعقاد و لخته سازی، جداسازی جامدات و ذرات ریز معدنی، حذف جامدات آلی، روغن های محلول و ترکیبات آلی فرار استفاده کرد.

شرکت صدرآب طراح و تولید کننده انواع چربی گیر های DAF با جنس کامپوزیتی آماده ارائه خدمات به کلیه ی مشتریان می باشد.

در چربی گیر DAF با استفاده از هوای فشرده مواد معلق به ویژه روغن جدا سازی می شود وجدا سازی از طریق تزریق حباب ریز هوا به داخل فاضلاب است.