پکینگ مدیا

یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و بالا بردن راندمان تصفیه خانه های فاضلاب، پکینگ مدیاها هستند که باعث افزاینش میزان زیست توده Biomass تولید شده در سیستم می گردند.

پکینگ مدیاها به دو گروه ثابت و شناور تقسیم میگردند، نوع شناور به علت عدم نیاز به فریم بندی، کفسازی و نصب، نسبت به نوع ثابت مقرون به صرفه تر میباشد.

ویژگی های استفاده از پکینگ مدیا در تصفیه خانه:

  • افزایش راندمان تصفیه
  • طراحی و اجرای ساده
  • تحمل شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی
  • کاهش حجم لجن تولیدی
  • هزینه عملیاتی کم

انواع پکینگ مدیا

  1. مدیای ثابت
  2. مدیای معلق

دیدگاه ها غیر فعالند