از صفحات لاملا در حوضچه های ته نشینی به منظور زلال سازی استفاده می شود به اینصورت که جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میکند و در نتیجه زمان ته نشینی و ماند بیشتر شده و در نتیجه باعث زلال شدن و ته نشینی ذرات پساب میشود.

 پکینگ لاملا

صفحات لاملا بسته به مکان طراحی و تولید می شود. از صفحات لاملا در مکان هایی استفاده می شود که بخواهند پساب خروجی خود در حوضپه ته نشینی زلال کنند و راندمان ظرفیت تصفیه خانه را افزایش دهند و کمتر از مواد منعقد کننده استفاده کنند. این صفحات قابلیت خود پالایی نیز دارند. صفحات لاملا در تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی کاربرد دارد.

 پکینگ لاملا

 پکینگ لاملا

 پکینگ لاملا

P – 100

مدل

مواج مورب

شکل مدیا

PVC پلی وینیل کلراید

مواد اولیه

100 متر مربع در متر مکعب

سطح ویژه

550 میکرون

ضخامت ورق

60°

زاویه مدیا

مشکی ، طوسی ، خاکستری

رنگ

120/60 * 60/30 * 60/30

ابعاد طول * عرض * ارتفاع

65 درجه سانتیگراد دمای مرطوب

حداکثر دمای قابل تحمل

مقاوم در برابر تابشهای اشعه UV

مقاومت

13 – 1

محدوده تحمل PH

صفحات لملا یا زلالساز

80 متر مربع در متر مکعب

سطح ویژه

2 میلی متر

ضـخـامـت ورق

60̊

زاویـه پکینگ

100 میلی متر

گام

طوسیمشکی

رنگ

50 × 50 ×50 سانتیمتر

ابعاد

60 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای قابل تحمل

3 – 11

PH محدوده تحمل

 پکینگ لاملا

دیدگاه ها غیر فعالند