پکینگ لاملا

پکـینگ لاملا

از صفحات پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی به منظور زلال سازی استفاده می شود
به اینصورت که جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند ،
و در نتیجه زمان ته نشینی و ماند بیشتر شـده و در نتیجه باعث زلال شـدن و ته نشینی ذرات پساب میشـود.

پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند.

صفحات پکینگ لاملا بسته به مکان طراحی و تولید می شود.
از صفحات لاملا در مکان هایی استفاده می شـود که بخواهند پساب خروجی خود در حوضپه ته نشینی زلال کنـند
و راندمان ظرفیت تصفیه خانه را افزایش دهـند و کمتر از مواد منعقد کننده استفاده کنـند.
این صفحات قابلیت خود پالایی نیز دارند.
صفحات پکینگ لاملا در تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی کاربرد دارد.

پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند.

پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند.

 

 

P – 100

مدل  

مواج مورب

شکل مدیا

PVC  پلی وینیل کلراید  

مواد اولیه

100 متر مربع در متر مکعب

سطح ویژه 

550  میکرون

ضخامت ورق

 60°

زاویه مدیا

مشکی ، طوسی ،  خاکستری

رنگ

 120/60 * 60/30 * 60/30

ابعاد طول * عرض * ارتفاع

65 درجه سانتیگراد دمای مرطوب

حداکثر دمای قابل تحمل

مقاوم در برابر تابشهای اشعه UV

مقاومت

 13   –  1

محدوده تحمل  PH

 صفحات لملا یا زلالساز

80  متر مربع در متر مکعب

 سطح ویژه

2  میلی متر

 ضـخـامـت ورق

 60̊

 زاویـه پکینگ

100 میلی متر  

 گام

طوسیمشکی

 رنگ

 50 × 50 ×50 سانتیمتر

  ابعاد

60 درجه سانتیگراد  

 حداکثر دمای قابل تحمل

 3 – 11

 PH محدوده تحمل

 

پکینگ لاملا در حوضچه های ته نشینی و به منظور زلال سازی استفاده می شود و جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میـکند.

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند