پلی الکترولیت

پلی الکترولیت ها

این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که دارای خاصیت پلیمری و الکترولیتی بوده و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند. مزایای عمده مصرف پلـی الکترولیت ها به قرار زیر است:

  • کاهش میزان مصرف ماده منعقد کننده

  • کاهش احتمال تداخل مواد در انعقاد

  • قدرت انعقادسازی برخی از ارگانیسم های گیاهی و حیوانی

  • عدم نیاز به مواد تنظیم کننده PH نظیر آهک و کربنات سدیم

  • غلیظ بودن، کم حجم بودن و کمتر بودن خاصیت اسیدی لجن تولیدی در این روش

پلی الکترولیت : این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که  خاصیت پلیمری و الکترولیتی دارند و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند.

به طور کلی پلی الکترولیت ها به سه دسته تقسیم می شوند:

آنیونی:

این ترکیبات دارای بارهای منفی روی ماکرومولکول هستند و می توانند جایگزین گروه آنیون جمع شده در اطراف ذره کلوئیدی شوند و بین ذرات کلوئیدی و خود اتصال ایجاد نمایند.

کاتیونی: 

این مواد شامل بارهای مثبت در روی ماکرومولکول خود هستند و توانایی منعقد سازی ذرات کلوئیدی با بار منفی را دارا می باشند.

غیر یونی: 

این پلیمرها در حد بسیار کم و به کندی یونیزه می شوندو می توانند بین سطح ذرات معلق و گروه قطبی مولکول خود، پیوند هیدروژنی برقرار سازند.

پلی الکترولیت ها مواد گران قیمتی هستند ولی مقدار کم آن ها ( در حدود ppm 1 ) برای عمل انعقاد کافی است. این مواد به دلیل خاصیت فیزیکی – شیمیایی خود در محدوده خاصی از غلظت موثر می باشند و اگر مقدار اضافه شده به محیط از این محدوده خارج شود، قدرت انعقاد سازی آن ها کاهش می یابد.

فروش پلی الکترولیت :

در صورت نیاز به خرید پلی الکترولـیت آنیونی و کاتیونی با کارشناسان ما در شرکت صدرآب با شماره  4424826-011  و یا با شماره همراه 09223767512 تماس حاصل فرمائید.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند