پراستیک اسید (C2H4O3) ترکیبی از اسید استیک (CH3COOH) و پراکسید هیدروژن (H2O2) در یک محلول آبی است. این یک مایع روشن و بی رنگ است که دارای  pH پایین (2،8) است. اسید پراتیک با واکنش بین پراکسید هیدروژن و اسید استیک تولید می شود. اسید پراتیک می تواند توسط اکسیداسیون آتیالدئید تولید شود. اسید پراتیک معمولا در غلظت 5 تا 15 درصد تولید می شود.

هنگامی که اسید پراتیک در آب حل می شود، آن را به پراکسید هیدروژن و اسید استیک تجزیه می کند که به آب، اکسیژن و دی اکسید کربن برمی گردد. محصولات تخریب اسید پراتیک غیر سمی هستند و به راحتی می توانند در آب حل شوند.اسید پراتیک یک اکسید کننده بسیار قوی است.

پراستیک اسید به طور عمده در صنایع غذایی استفاده می شود، که در آن به عنوان یک پاک کننده و به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده می شود. از اوایل دهه 1950، اسید استیک برای حذف باکتری ها و قارچ ها از میوه ها و سبزیجات استفاده شد. همچنین برای ضدعفونی کردن آب شستشو داده شده برای مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.از این ماده می توان در هنگام تصفیه آب به عنوان یک ضد عفونی کننده و برای ضدعفونی کردن زباله استفاده کرد.اسید پراتیک برای خنک کننده برج خنک کننده مناسب است.

پراستیک اسید

پراستیک اسید به عنوان یک ضد عفونی کننده، غشاهای بیرونی میکروارگانیسم ها را اکسید می کند. مکانیسم اکسیداسیون شامل انتقال الکترون است. هنگامی که یک اکسیدان قوی استفاده می شود، الکترون ها به میکرو ارگانیسم بسیار سریعتر منتقل می شوند و باعث می شود که میکروارگانیسم به سرعت فعال شود.

پراستیک اسید

اسید پراتیک می تواند برای غیرفعال کردن انواع مختلفی از میکروارگانیسم های بیماریزا استفاده شود. همچنین ویروس ها و اسپور ها را غیرفعال می کند. فعالیت اسید پراتیک به شدت تحت تاثیر ترکیبات ارگانیک موجود در آب قرار دارد. با این حال، pH و دما بر فعالیت های اسید پراکتوکتیک تأثیر می گذارند. اسید پراتیک موثرتر است زمانی که مقدار pH 7 ، مقدار pH بین 8 و 9 است. در دمای 15 درجه سانتیگراد و pH 7، پنج برابر بیشتر اثر دارد  تا به راحتی پاتوژن ها را غیرفعال سازد اما در PH مقدار 7 و درجه حرارت 35 درجه سانتیگراد زیاد اثر ندارد.

 

 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند