ویژگی فاضلاب بیمارستان ها:

چکیده :

سابقه و هدف: پساب فاضلاب در بيمارستان ها به علت تحولات خدمات و محصولات پزشكي، طي دهه هاي اخير رو به افزايش است.

اهداف:

ویژگی های فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستان ها:روش های مختلفی که در بیمارستان ها (جراحی، درمان دارویی و غیره) اتفاق می افتد منبع اصلی تخلیه آلاینده ها به محیط است.

مواد و روش ها:

پارامترهای اندازه گیری در فاضلاب بیمارستان ها: تعیین pH، میزان اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)، کل مواد جامد معلق (TSS)، کل نیتروژن(TKN) ، کل فسفر (TP)، فلزات سنگین، کل فرم های کل (TC) و تعداد کل باکتری های هتروتروفیک (THBC)

تولید فاضلاب بیمارستانی در طی دهه های اخیر به دلیل توسعه خدمات پزشکی و محصولات در حال افزایش است.
روش های مختلفی که در بیمارستان ها (جراحی، درمان دارویی، رادیولوژی ، اتاق عمل، آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی و غیره) اتفاق می افتد منبع اصلی تخلیه آلاینده ها به محیط است.
بیشتر این آلاینده ها مانند مواد شوینده، ضد عفونی کننده و مواد باقیمانده دارو در پساب های بیمارستانی  سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری و در نهایت محیط های آبی یافت می شود.
فاضلاب آلوده که از بیمارستان ها خارج می شود ، خطرات زیادی برای محیط زیست ایجاد می کند.
این مشکلات از نظر فعالیت و ماهیت بیمارستانها متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) گزارش داد كه حدود 85٪ از زباله های بیمارستانی در ایالات متحده آمریكا غیر خطرناک، 10٪ عفونی و 5٪ غیر عفونی اما خطرناک است.

پساب فاضلاب بیمارستان حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا، داروهای جزئی متابولیزه شده، عناصر رادیواکتیو و سایر فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سمی مانند مس، آهن، سرب، جیوه، نیکل، پلاتین، سیانید، فنل و موارد دیگر است.
بیمارستان ها تعداد زیادی از عوامل بیماری زای ناخواسته مانند باکتری ها و ویروس های مقاوم به آنتی بیوتیک را تخلیه می کنند.
این عوامل خطرناک که در تصفیه خانه های فاضلاب باقی مانده اند می توانند با ایجاد عدم تعادل بیولوژیکی باعث آلودگی محیط زیست طبیعی شوند.

در بسیاری موارد فاضلاب بیمارستانی به عنوان فاضلاب با کیفیتی مشابه فاضلاب شهری در نظر گرفته می شود،
اما به دلیل فعالیت هایی که در بیمارستان صورت می گیرد ممکن است حاوی مؤلفه های مختلف بالقوه خطرناک از جمله پاتوژن های میکروبیولوژیکی، ترکیبات شیمیایی خطرناک، ضد عفونی کننده ها، دارویی و رادیواکتیو باشد.

ميانگين pH فاضلاب بيمارستان هاي مورد بررسي 6/7 بود. دامنه مذكور از نظر فرآيندهاي تصفيه فاضلاب مناسب است
و از طرف آژانس حفاظت از محيط زيست ايران قابل قبول است. اسیدیته یا قلیایی ضایعات فاضلاب باعث جمع آوری و تصفیه فاضلاب می شود
و فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی را مختل می کند.

یکی از پارامترهای رایج مورد استفاده در تعریف فاضلاب TSS است. Moersidik کیفیت فاضلاب یک بیمارستان در اندونزی را مورد مطالعه قرار داد
و غلظت TSS را بین 36 تا 269 میلی گرم در لیتر مشاهده کرد. ميانگين TSS در فاضلاب بيمارستان هاي هرمزگان و تهران به ترتيب 362 و 184 ميلي گرم در ليتر گزارش شده است.

فاضلاب بیمارستان ها:روش های مختلفی که در بیمارستان ها (جراحی، درمان دارویی و غیره) اتفاق می افتد منبع اصلی تخلیه آلاینده ها به محیط است.

ویژگی های فاضلاب بیمارستانی

عوامل بیماری زا

یکی از مهم ترین موضوع ها عوامل بیماری زا در بیمارستان ها می باشد،
چرا که بیمارستان ها به علت دلایل مختلف دارای باکتری های بیماری زای زیادی وجود دارند
که در برابر داروها بسیار مقاوم هستند، ممکن است این باکتری ها مقاومت خود در برابر داروها را  به باکتری هایی بیماری زای دیگر منتقل کنند
که باید قبل از خروج به محیط، تصفیه شود.

مواد شیمیایی خطرناک

مواد شیمایی ممکن است از طریق شستشو و نظافت وارد شبکه فاضلاب شود در نتیجه نباید این مواد شیمیایی وارد سیستم جمع آوری فاضلاب شود.

زایدات دارویی

گاهی اوقات این زایدات توسط داروخانه ها به شبکه فاضلاب وارد می شود. اگر کنترل لازم انجام نشود زایدات دارویی بسیار زیادی وارد شبکه فاضلاب می شوند.

 

در فاضلاب بیمارستان ها ممکن است مواد شیمایی خطرناک و زایدات حاوی مقادیر خطرناکی وجود داشته باشد،
در مقالات بعدی به انواع مواد شیمایی خطرناک و سمی و به بررسی دفع فاضلاب بیمارستانی خواهیم پرداخت.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه ها غیر فعالند